Kampanja

Pariisin ilmastokokous 2015, kuva: Leena Kontinen.

Mikä yhteisö? Mikä energia?

Yhteisöenergiakampanjassa yhteisöenergia -käsite kattaa hyvin monenlaisia yhteisöjä ja uusiutuvia energioita. Yhteisö voi olla melkein mitä vain naapureista, taloyhtiöistä osuuskuntiin tai esim. aurinkopaneelien yhteishankintoihin ja -asennuksiin kunhan mukana on jonkinlainen yhteisöllisyys. Ihmiset omistavat tai osallistuvat energian tuotantoon, hallinnointiin, säästöön ja/tai jakeluun.

Energian tuotanto voi olla sähkön- ja/tai lämmöntuotantoa, ja siihen tulisi liittyä aina myös energian säästöä, energiatehokkuutta, mitä ilman todellinen energiamurros ja vaadittava päästöjen väheneminen ei voi olla mahdollinen. On havaittu, että energiaa itse tuottavat myös tulevat siitä tietoisemmiksi ja säästävät energiaa enemmän kuin muut. Yhteisöenergiaa voi edustaa myös yhteisö, joka päättää vähentää energian käyttöään erilaisin tehostetuin toimin, esim. älyratkaisujen avulla.

Yhteisöenergia-kampanja käytännössä

Kampanja edistää yhteisöenergian toteutumista monin tavoin; tiedon hankinnan ja – välittämisen kautta sekä konkreettisin projektein. Tullaan tekemään yleisökampanjaa sekä poliittista vaikuttamistyötä.

Kampanja on tehnyt tutkimusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa selvittääkseen esteitä ja mahdollisuuksia yhteisöenergialle Suomessa. Opinnäytetöissä kartoitettiin haastattelujen avulla kokemuksia yhteisöenergiaprojekteista sekä hallinnollisia ja poliittisesti vaikuttavia tekijöitä.  Tuloksia tullaan käyttämään hyväksi vaikuttamis- ja kampanjointityössä.

Kampanjaan kuuluvat myös pilottiprojektit. On tärkeää saada esimerkkejä yhteisöenergiahankkeista, joiden vaiheita seuraamalla voidaan saada yleisemmin oppia ja kannustusta. Kampanja tukee valitsemiaan projekteja mm auttamalla tiedonhankinnassa ja verkostoitumisessa. Arabianranta Helsingissä on Yhteisöenergia-kampanjan ensimmäinen pilottialue. Siellä etsitään edelläkävijöitä aloittamaan asuntoyhtiön aurinkosähköprojektia seurattavaksi ja tuettavaksi. Haluaisitko kuulua edelläkävijöihin? Ilmoita kiinnostuksesi!

Kampanjaan voi osallistua monin tavoin; yleisökampanjaa valmistellaan, vaikutustyötä viritellään suunnittelemalla koulutustapahtumaa toukokuuksi, syksyllä tullaan järjestämään tempaus ym. Tervetuloa mukaan tekemään muutosta omalla tavallasi! Ota yhteyttä kampanjaan!

Maan ystävät, yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö aloitti Yhteisöenergia-kampanjan vuonna 2016. Kampanja on itsenäinen osa Euroopan Maan ystävien Community Power – ja uutta Fossil Free Europe -kampanjaa.

Maan ystävät kuuluu myös Kansainvälisen Maan ystävien, maailman suurimman ruohonjuuritason ympäristöliikkeen laajaan verkostoon. Globaali oikeudenmukaisuus vaatii meiltä teollisuusmailta tiukempia ilmastotoimia ja energiamurroksen vauhdittamista, kun ilmastonmuutosta vähiten aiheuttaneet joutuvat jo nyt kärsimään siitä kohtuuttomasti eniten. Myös yhteisöenergia-mallista on kehitteillä globaalissa etelässäkin toimivia ratkaisuja.