Älyratkaisut

Rakennusten ja energiaverkkojen välinen kommunikaatio helpottuu nopeaa vauhtia ja on integroitumassa yhä yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Älykkyys auttaa rakennuksia käyttö- ja asumiskustannuksissa, ekotehokkuuteen liittyvissä tavoitteissa sekä asumismukavuuden parantamisessa. Automaatiojärjestelmien vilkas kehitys edistää osaltaan myös uusiutuvien energialähteiden hyödynnettävyyttä.

Rakennuksissa erilaisilla älyratkaisuilla mahdollistetaan esimerkiksi valaistuksen, ilmanvaihdon ja lämmityksen tarpeenmukainen ohjaus. Automaation avulla sisäolosuhteita optimoidaan ympäri vuorokauden, jolloin energiaa säästyy tehokkaasti. Lämmityksen uusia ratkaisuja ovat esimerkiksi langattomat älytermostaatit, jotka leikkaavat sisätilojen yli- ja alilämpötilat. Lämpötilanpudotus poissaoloaikana onnistuu kotikoneelta tai kännykästä. Isojen kiinteistöjen tai rakennusryppäiden ohjaus voidaan toteuttaa etähallintajärjestelmällä.

Mikäli rakennuksessa on useita energialähteitä, kuten aurinkopaneeleita ja lämpöpumppu, auttavat älyjärjestelmät myös hyödyntämään energiaa järkevästi sieltä mistä se kulloinkin on edullisinta ja ympäristöystävällisintä. Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvä kysyntäjousto auttaa isossa mittakaavassa suuria energiantuottajia ilmastopäästöjen leikkaamisessa. Rakennusten lämmönvaraamiskykyyn (rakenteet, lämminvesivaraajat) sekä esimerkiksi sähköautojen akkujen avulla voidaan tasata suuriakin kulutuspiikkejä, jolloin kalliiden fossiilisten energialähteiden käyttöä voidaan vähentää. Yksinkertaisimmillaan kuluttaja voi saada tiedon kännykkäänsä kun aurinko- ja tuulisähköä on paljon saatavilla, ja energiaa on edullista käyttää esimerkiksi vaatteiden pesussa.