Energiademokratia-liikkeen ensi-tapaaminen

Kansalaisenergiaa tarvitaan energiamurroksen toteutumiseen, 100 % uusiutuvaan kestävään energiaan siirtymiseksi. Tutkimuksen(1) mukaan esimerkiksi puolet EU:n kansalaisista voisivat hyvin tuottaa itse sähkönsä uusiutuvalla energialla vuoteen 2050 mennessä, kun nykyään suurimmassa osassa Euroopan maista sähköntuotanto on vain muutamien suuryritysten hallussa.

Tähän todella tarpeelliseen muutokseen päästään vain laajasti aktiivisesti kannustamalla ja tukemalla yhteisöjen omia projekteja. Nyt kesäkuussa neuvoteltu EU:n uusiutuvan energian direktiivi vuodelle 2030 voi auttaa tässä. Se on 32 %:n tavoitteeltaan aivan liian vaatimaton, mutta direktiiviin sisältyy historiallisen tärkeä kansalaisenergian sekä uusiutuvan energian yhteisöjen aseman ja oikeuksien tunnustaminen ensimmäistä kertaa. Direktiivi pitää vielä muodollisesti hyväksyä Euroopan parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa.

Vaikutustyötä ja vahvaa liikettä tullaan tarvitsemaan, jotta direktiiviä todella tullaan toteuttamaan eri maissa ja poistamaan hallinnollisia ja muita esteitä yhteisöenergian tieltä. Viime syyskuussa Espanjassa otettiin jo ratkaisevia yhteisiä ensiaskeleita suuremman liikkeen suuntaan.

FoEE (Euroopan Maan ystävät) järjesti REScoop.eu:n (Euroopan uusiutuvan energian osuuskuntien liiton) kanssa 14. – 17.9. 2017 Euroopan yhteisöenergiakampanjoitsijoille ja -toimijoille ensimmäisen European Energy Democracy Convergence -tapaamisen Gironan lähistöllä Espanjan Kataloniassa. Maan ystävien Yhteisöenergia-kampanjoitsija sekä kampanjan pilottialue-yhteistyön edustaja osallistuivat kokoukseen.

80 ihmistä 20 eri maasta ja erilaisista taustoista kokoontui Mas Franchin eko-osuuskunnan tilalla, jonka oman tekemisen henki tuki hyvin perusideaa energiantuotannon siirtymisestä ihmisten omiin käsiin ja hallintaan. Tarkoituksena oli yhdistää eri puolilla Eurooppaa vielä paljolti toisistaan tietämättä työskentelevät aktiiviset yhteisöenergiatoimijat jakamaan kokemuksiaan, verkostoitumaan ja vahvistumaan liikkeeksi.

Fossiilivapaa Eurooppa tarvitsee toteutuakseen voimakasta liikettä myös hyvien energiaratkaisujen puolesta. Esimerkiksi hiilivoiman vastainen liike on jo vahva ja vakiintunut, mutta syyskuinen yhteisöenergia-energiademokratiatapaaminen oli vasta ensimmäinen yritys koota yhteisöenergiaankin liikettä.

Päivien aikana kuultiin monia kiinnostavia esityksiä onnistumisista osuuskuntien edustajilta mm Espanjasta ja Skotlannista sekä tutkijoiden näkemyksiä energiademokratian mahdollisuuksista. Toisaalta kuulimme myös monien itä-Euroopan maiden poliittisten ongelmien toisenlaisesta todellisuudesta. Työpajoissa keskusteltiin ja työstettiin erilaisia teemoja mahdollisimman käytännönläheisesti.

Suomessa yhteisöenergia on vasta todella alussa ja esimerkiksi osuuskuntamenestykset tuntuvat vielä kaukaiselta haaveelta, mutta sitäkin tärkeämpää on saada tukea ja voimaa kasvavasta liikkeestä. Eurooppalainen energiademokratia-liike on alkanut, ja on hienoa saada olla mukana siinä.

1) CE Delft: The potential of energy citizens in the European Union

http://www.foeeurope.org/potential-energy-citizens-european-union-260916

Leena Kontinen